Meld. St. 12 (2011–2012)

Stat og kommune – styring og samspel

Stat og kommune – styring og samspel

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget