Meld. St. 12 (2011–2012)

Stat og kommune – styring og samspel

Stat og kommune – styring og samspel

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no