Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

3 Avtale mellom regjeringen og organisasjonene av 28. november 2014

Figur 3.1 

Figur 3.1

Figur 3.2 

Figur 3.2