Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

6 Tabeller

Tabell 6.1 Oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967

Størrelsen på grunnbeløpet

Gjennomsnittlig årlig grunnbeløp

Fra

Pr. år kr

Pr. md. kr

År

Beløp kr

1.01.1967

5 400

450,00

1967

5 400

1.01.1968

5 900

491,67

1968

5 900

1.01.1969

6 400

533,33

1969

6 400

1.01.1970

6 800

566,67

1970

6 800

1.01.1971

7 200

600,00

1.05.1971

7 500

625,00

1971

7 400

1.01.1972

7 900

658,33

1972

7 900

1.01.1973

8 500

708,33

1973

8 500

1.01.1974

9 200

766,67

1.05.1974

9 700

808,33

1974

9 533

1.01.1975

10 400

866,67

1.05.1975

11 000

916,67

1975

10 800

1.01.1976

11 800

983,33

1.05.1976

12 100

1 008,33

1976

12 000

1.01.1977

13 100

1 091,67

1.05.1977

13 400

1 116,67

1.12.1977

14 400

1 200,00

1977

13 383

1.07.1978

14 700

1 225,00

1978

14 550

1.01.1979

15 200

1 266,67

1979

15 200

1.01.1980

16 100

1 341,67

1.05.1980

16 900

1 408,33

1980

16 633

1.01.1981

17 400

1 450,00

1.05.1981

19 100

1 591,67

1.10.1981

19 600

1 633,33

1981

18 658

1.05.1982

21 200

1 766,67

1982

20 667

1.01.1983

21 800

1 816,67

1.05.1983

22 600

1 883,33

1983

22 333

1.05.1984

24 200

2 016,67

1984

23 667

1.05.1985

25 900

2 158,33

1985

25 333

1.01.1986

26 300

2 191,67

1.05.1986

28 000

2 333,33

1986

27 433

1.05.1987

29 900

2 491,67

1987

29 267

1.01.1988

30 400

2 533,33

1.04.1988

31 000

2 583,33

1988

30 850

1.04.1989

32 700

2 725,00

1989

32 275

1.05.1990

34 000

2 833,33

1.12.1990

34 100

2 841,67

1990

33 575

1.05.1991

35 500

2 958,33

1991

35 033

1.05.1992

36 500

3 041,67

1992

36 167

1.05.1993

37 300

3 108,33

1993

37 033

1.05.1994

38 080

3 173,33

1994

37 820

1.05.1995

39 230

3 269,17

1995

38 847

1.05.1996

41 000

3 416,67

1996

40 410

1.05.1997

42 500

3 541,67

1997

42 000

1.05.1998

45 370

3 780,83

1998

44 413

1.05.1999

46 950

3 912,50

1999

46 423

1.05.2000

49 090

4 090,83

2000

48 377

1.05.2001

51 360

4 280,00

2001

50 603

1.05.2002

54 170

4 514,17

2002

53 233

1.05.2003

56 861

4 738,42

2003

55 964

1.05.2004

58 778

4 898,17

2004

58 139

1.05.2005

60 699

5 058,25

2005

60 059

1.05.2006

62 892

5 241,00

2006

62 161

1.05.2007

66 812

5 567,67

2007

65 505

1.05.2008

70 256

5 854,67

2008

69 108

1.05.2009

72 881

6 073,42

2009

72 006

1.05.2010

75 641

6 303,42

2010

74 721

1.05.2011

79 216

6 601,33

2011

78 024

1.05.2012

82 122

6 843,50

2012

81 153

1.05.2013

85 245

7 103,75

2013

84 204

1.05.2014

88 370

7 364,16

2014

87 328

1.05.2015

90 068

7 505,67

2015

89 502

1.05.2016

92 576

7 714,67

2016

91 740

1.05.2017

93 634

7 802,83

2017

93 281

1.05.2018

96 883

8 073,58

2018

95 800

1.05.2019

99 858

8 321,50

2019

98 866

01.05.2020

101 351

8445,92

2020

100 853

01.05.2021

106 399

8 866,58

2021

104 716

01.05.2022

111 477

9 289,75

2022

109 784

Tabell 6.2 Utviklingen av folketrygdens minsteytelse for alderspensjonister, uføretrygdede og unge uføre i perioden 1.05.1992–30.04.2023 i kroner

Minste pensjonsnivå

Alderspensjonist

Uføretrygdet

Enslige Pr. år

Ektepar Pr. år

Enslige Pr. år

Ektepar Pr. år

Enslige unge uføre Pr. år

1.05.92–30.04.93

58 583

94 752

58 583

94 752

87 096

1.05.93–31.12.93

59 868

96 816

59 868

96 816

88 992

1.01.94–30.04.94

59 868

101 0881

59 868

101 0881

88 991

1.05.94–31.12.94

61 116

103 200

61 116

103 200

90 852

1.01.95–30.04.952

61 512

103 992

61 512

103 992

90 852

1.05.95–30.04.96

63 372

107 136

63 372

107 136

93 600

1.05.96–30.04.97

66 240

111 984

66 240

111 984

97 836

1.05.97–30.04.983

69 360

117 456

69 360

117 456

101 412

1.05.98–30.04.994

81 360

140 040

81 360

140 040

108 252

1.05.99–30.04.00

84 204

144 912

84 204

144 912

112 032

1.05.00–30.04.01

88 032

151 512

88 032

151 512

117 132

1.05.01–30.04.02

92 100

158 520

92 100

158 520

122 544

1.05.02–30.04.03

97 140

167 208

97 140

167 208

129 252

1.05.03–30.04.04

101 964

181 2005

101 964

181 2005

135 660

1.05.04–30.04.05

105 408

190 2486

105 408

190 2486

140 244

1.05.05–30.04.06

108 852

199 5127

108 852

199 5127

144 828

1.05.06–30.04.07

112 788

206 712

112 788

206 712

150 060

1.05.07–30.04.08

119 820

219 600

119 820

219 600

159 420

1.05.08–30.04.098

136 296

251 496

136 296

251 496

173 5329

1.05.09–30.04.1010

143 568

265 272

143 568

265 272

180 012

1.05.10–30.04.1111

151 272

279 864

151 272

279 864

186 828

1.05.11–30.04.1212

157 639

291 644

158 424

293 088

195 660

1.05.12–30.04.13

162 615

300 850

164 256

303 864

202 848

1.05.13–30.04.14

167 963

310 744

170 496

315 408

210 564

1.05.14–31.12.14

173 274

320 570

176 736

326 976

218 268

1.01.15–30.04.1513

173 274

320 570

219 158

402 968

257 157

1.05.15–30.04.16

175 739

325 132

223 369

410 710

262 098

1.05.16–31.08.16

179 748

332 548

229 588

422 146

269 396

1.09.16–30.04.1714

183 748

341 530

229 588

431 404

269 396

1.05.17–31.08.17

184 766

343 422

232 212

426 97215

272 475

1.09.17–30.04.1816

188 766

345 422

232 212

426 972

272 475

1.05.18–30.04.19

194 192

355 350

240 270

441 786

281 930

1.05.19–31.08.19

198 818

363 816

247 648

455 352

290 587

1.09.19–30.04.2017

202 818

363 816

247 648

455 352

290 587

1.05.20–30.04.2118

208 690

367 174

251 350

462 160

294 931

1.05.2021–30.06.2021

218 717

384 816

263 870

485 180

309 621

1.07.2021–30.04.2022

223 71719

384 816

263 870

485 180

309 621

1.05.2022–30.04.2023

232 816

400 514

376 463

500 336

324 398

1 Heving av sats for særtillegget for ektepar fra 1.01.1994. Ny sats 2 x 60,5 prosent av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av ordinær sats og ny minstesats.

2 Heving av sats for særtillegget fra 1.01.1995. Ordinær sats utgjorde 61,55 prosent av grunnbeløpet.

3 Heving av sats for særtillegget fra 1.05.1997. Ordinær sats utgjorde 63,2 prosent av grunnbeløpet (minstesats 57,5 pst).

4 Heving av sats for særtillegget fra 1.05.1998. Ordinær sats utgjorde 79,33 prosent av grunnbeløpet, mens minstesats er 74 prosent av grunnbeløpet.

5 Grunnpensjonen for ektepar økte fra 0,75 G til 0,8 G fra 1.05.2003.

6 Grunnpensjonen for ektepar økte til 0,825 G fra 1.05.2004.

7 Grunnpensjonen for ektepar økte til 0,85 G fra 1.05.2005.

8 Ordinær sats for særtillegget økte til 94 prosent av grunnbeløpet fra 1.05.2008.

9 De medregnede framtidige pensjonspoengene for unge uføre ble hevet fra 3,30 til 3,50 fra 1.05.2008.

10 Ordinær sats for særtillegget økte til 97 prosent av grunnbeløpet fra 1.05.2009.

11 Ordinær sats for særtillegget økte til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1.05.2010.

12 Fra og med 1.05.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten). Et ektepar med alderspensjon er sikret et samlet pensjonsnivå tilsvarende to ganger ordinær sats.

13 Fra 1.01.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å videreføre nivået etter skatt, er minstesatsene økt. Minstesatsen for gifte og samboende er 2,28 G (ordinær sats) og for enslige 2,48 G (høy sats). For unge uføre er minstesatsene henholdsvis 2,66 G og 2,91 G.

14 Fra 1.09.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Lav og ordinær sats for minste pensjonsnivå for alderspensjonister økte, og det ble innført en ny, særskilt sats for enslige alderspensjonister. Minste årlige ytelse for gifte og samboende uføretrygdede er økt til 2,33 G dersom vedkommende mottar uføretrygd som er en omregnet uførepensjon.

15 Minstesatsen for gifte og samboende uføretrygdede med uføretrygd som er en omregnet uførepensjon er 2,33 G = 436 334 kroner fra 1.05.2017 (ingen endring fra 1.09.2017).

16 Fra 1.09.2017 økte alle satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister.

17 Fra 1.09.2019 økte minste pensjonsnivå særskilt sats etter sjette ledd bokstav a.

18 Med virkning fra 1.05.2020 økte minste pensjonsnivå særskilt sats etter sjette ledd bokstav a med 4 000 kroner.

19 Fra 1.07.2021 øker minste pensjonsnivå særksilt sats etter sjette ledd bokstav a.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tabell 6.3 Minsteytelse (årlig gjennomsnitt) for enslige og ektepar og grunnbeløpet (årlig gjennomsnitt). Endring i realverdien. 1970–2021

Endring i realverdi fra året før

Minsteytelse uføretrygd

Minste pensjonsnivå alderspensjon

Gj.sn. grunnbeløp kr

Minsteytelse uføretrygd

Minste pensjonsnivå alderspensjon

År

Enslig

Ektepar3

Enslig

Ektepar

Enslig prosent

Ektepar prosent

Enslig prosent

Ektepar prosent

Gj.sn. grunnbeløp

1970

7 810

11 970

7 810

11 970

6 800

-

-

-

-

-

1971

8 900

13 850

8 900

13 850

7 400

6,8

8,4

6,8

8,4

2,0

1972

9 664

15 023

9 664

15 023

7 900

1,7

1,6

1,7

1,6

-0,0

1973

10 445

16 220

10 445

16 220

8 500

0,2

0,1

0,2

0,1

-0,2

1974

11 655

18 101

11 655

18 101

9 533

2,3

2,3

2,3

2,3

2,8

1975

13 308

20 696

13 308

20 696

10 800

2,3

2,4

2,3

2,4

1,5

1976

15 363

24 215

15 363

24 215

12 000

5,6

7,0

5,6

7,0

1,6

1977

17 770

28 331

17 770

28 331

13 383

5,9

7,1

5,9

7,1

2,1

1978

20 228

32 760

20 228

32 760

14 550

5,3

6,9

5,3

6,9

0,6

1979

21 780

35 406

21 780

35 406

15 200

2,9

3,3

2,9

3,3

-0,1

1980

24 345

39 339

24 345

39 339

16 633

0,7

0,1

0,7

0,1

-1,5

1981

27 882

45 066

27 882

45 066

18 658

1,0

1,0

1,0

1,0

-1,1

1982

31 228

50 633

31 228

50 633

20 667

0,5

0,9

0,5

0,9

-0,6

1983

34 153

55 248

34 153

55 248

22 333

0,8

0,6

0,8

0,6

-0,4

1984

36 516

59 056

36 516

59 056

23 667

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,4

1985

39 220

63 496

39 220

63 496

25 333

1,7

1,8

1,7

1,8

1,3

1986

42 884

69 196

42 884

69 196

27 433

2,1

1,7

2,1

1,7

1,1

1987

45 724

73 776

45 724

73 776

29 267

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-1,9

1988

48 786

78 966

48 786

78 966

30 850

0,0

0,4

0,0

0,4

-1,2

1989

51 174

82 896

51 174

82 896

32 275

0,3

0,4

0,3

0,4

0,1

1990

53 438

86 652

53 438

86 652

33 575

0,3

0,4

0,3

0,4

-0,1

1991

56 112

90 840

56 112

90 840

35 033

1,5

1,3

1,5

1,3

0,8

1992

58 048

93 890

58 048

93 890

36 167

1,1

1,0

1,1

1,0

0,9

1993

59 440

96 128

59 440

96 128

37 033

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1994

60 700

102 496

60 700

102 496

37 820

0,7

5,1

0,7

5,1

0,7

1995

62 752

106 088

62 752

106 088

38 847

0,9

1,0

0,9

1,0

0,2

1996

65 284

110 368

65 284

110 368

40 410

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

1997

68 320

115 632

68 320

115 632

42 000

2,0

2,1

2,0

2,1

1,3

1998

77 360

132 512

77 360

132 512

44 413

10,7

12,1

10,7

12,1

3,4

1999

83 256

143 288

83 256

143 288

46 423

5,2

5,7

5,2

5,7

2,2

2000

86 756

149 312

86 756

149 312

48 377

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2001

90 744

156 184

90 744

156 184

50 603

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2002

95 460

164 312

95 460

164 312

53 233

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

2003

100 356

176 536

100 356

176 536

55 964

2,6

4,9

2,6

4,9

2,6

2004

104 260

187 232

104 260

187 232

58 139

3,4

5,6

3,4

5,6

3,4

2005

107 704

196 424

107 704

196 424

60 059

1,7

3,3

1,7

3,3

1,7

2006

111 476

204 312

111 476

204 312

62 161

1,2

1,7

1,2

1,7

1,2

2007

117 476

215 304

117 476

215 304

65 505

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

2008

130 804

240 864

130 804

240 864

69 108

7,3

7,8

7,3

7,8

1,6

2009

141 144

260 680

141 144

260 680

72 006

5,7

6,0

5,7

6,0

2,0

2010

148 704

275 000

148 704

275 000

74 721

2,8

3,0

2,8

3,0

1,3

2011

156 040

288 680

155 517

287 717

78 024

3,6

3,6

3,2

3,3

3,1

2012

162 312

300 272

160 956

297 781

81 153

3,4

3,4

2,8

2,8

3,3

2013

168 416

311 560

166 180

307 446

84 204

1,6

1,6

1,1

1,1

1,6

2014

174 656

323 120

171 504

317 295

87 328

1,6

1,6

1,1

1,1

1,6

20151

221 965

408 129

174 917

323 611

89 502

24,4

23,7

-0,1

-0,1

0,3

20162

227 515

421 420

179 745

333 070

91 740

-1,1

-0,3

-0,8

-0,7

-1,1

2017

231 337

434 691

185 760

343 458

93 281

-0,2

1,3

1,5

1,3

-0,2

2018

237 584

446 427

192 383

352 040

95 800

0,0

0,0

0,8

-0,2

0,0

2019

245 189

460 717

198 609

360 994

98 866

1,0

1,0

1,0

0,3

1,0

2020

250 116

469 977

206 733

366 054

100 853

0,7

0,7

2,84

0,1

0,7

2021

259 697

487 979

218 649

380 296

104 716

0,3

0,3

2,2

0,4

0,3

1 Fra 1.01.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å videreføre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

2 Fra 1.09.2016 er minste årlige ytelse for gifte og samboende uføretrygdede økt til 2,33 G dersom vedkommende mottar uføretrygd som er en omregnet uførepensjon.

3 Som minsteytelse uføre, ektepar er det benyttet en sats på 2,33 per person, nivået for de som ble uføre før 2015.

4 Inkluderer økningen på 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tabell 6.4 Personer med pensjon/uføretrygd/overgangsstønad fra folketrygden

Pr. 31. desember 2019

Pr. 31. desember 2020

Pr. 31. desember 2021

Antall personer

Av dette med minsteytelse

I pst av alle

Antall personer

Av dette med minsteytelse

I pst av alle

Antall personer

Av dette med minsteytelse

I pst av alle

Alderspensjonister

958 822

146 727

15

981 448

138 247

14

1 001 459

146 523

15

Uføretrygd

352 197

81 936

23

357 563

84 733

24

360 943

86 309

24

Gjenlevende ektefeller

14 221

4 195

29

13 882

4 177

30

13 676

4 196

31

Tidligere familiepleiere

30

30

100

17

17

100

13

13

100

Ugifte forsørgere og skilte eller separerte forsørgere

10 446

10 446

100

10 727

10 727

100

9 893

9 893

100

I alt

1 335 716

243 334

18

1 363 637

237 901

17

1 385 984

246 934

18

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tabell 6.5 Alders- og uførepensjonister med minsteytelse pr. 31.12.2021

Kvinner

Menn

I alt

Alderspensjonister i alt

120 534

25 989

146 523

67–69 år

2 975

6 435

9 410

70 år og over

117 559

19 554

137 113

Uførepensjonister i alt

59 785

26 524

86 309

Under 50 år

20 707

10 568

31 275

50–59 år

19 332

8 977

28 309

60–67 år

19 746

6 979

26 725

I alt

180 319

52 513

232 832

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tabell 6.6 Alderspensjonister og uførepensjonister med full pensjon samt gjenlevende ektefeller med og uten tilleggspensjon pr. 31.12.2021

Bare pensjonister med full pensjon

Gjenlevende ektefeller med pensjon/ overgangsstønad

I alt

Alderspensjonister med full pensjon

Uførepensjonister med full pensjon1

Uten tilleggspensjon

22 965

303

23 268

Under 0,55G

83 084

7 764

90 848

0,55–0,60

8 383

531

8 914

0,60–0,80

43 618

1 667

45 285

0,80–1,00

58 518

1 265

59 783

1,00–1,50

214 524

1 749

216 273

1,50–2,00

261 113

397

261 510

Over 2,00G

291 489

0

291 489

I alt

983 694

291 758

13 676

1 289 128

1 Ettersom uføretrygdede ikke lenger har tilleggspensjon som del av uføretrygden, er det ikke mulig å fordele disse etter inndelingen i tabellen.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tabell 6.7 Personer med pensjonsgivende inntekt1. 2010–2020

 

Antall personar

I prosent av befolkning 13–75 år

Befolkning 13–75 år

 

Kvinner

Menn

I alt

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

2010

1 434 603

1 546 340

2 980 943

76,6 %

80,1 %

1 872 055

1 930 455

2011

1 448 859

1 567 593

3 016 452

76,3 %

79,7 %

1 899 239

1 965 819

2012

1 464 198

1 587 510

3 051 708

76,0 %

79,4 %

1 926 847

1 999 923

2013

1 481 036

1 609 306

3 090 342

75,9 %

79,3 %

1 952 239

2 028 700

2014

1 496 259

1 628 947

3 125 206

75,8 %

79,3 %

1 975 088

2 055 370

2015

1 504 525

1 637 253

3 141 778

75,5 %

78,9 %

1 993 945

2 076 129

2016

1 512 527

1 644 105

3 156 632

75,2 %

78,5 %

2 011 583

2 094 555

2017

1 522 415

1 657 210

3 179 625

75,0 %

78,5 %

2 029 207

2 111 032

2018

1 530 967

1 672 206

3 203 173

74,9 %

78,7 %

2 044 370

2 124 319

2019

1 537 231

1 684 641

3 221 872

74,6 %

78,6 %

2 060 390

2 142 134

2020

1 528 641

1 680 241

3 208 882

73,9 %

78,1 %

2 068 662

2 150 799

1 Alle med inntekt større enn 0. Dette vil ikke inkludere personer som kun har andre former for pensjonsopptjening som omsorgsopptjening, opptjening for uføretrygdede med mer.

Opptjening 13–75 ble innført fra og med 1943-kullet, og gjaldt alle aldre 13 –75 år først i 2018, da 1943-kullet fylte 75 år.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tabell 6.8 Utvikling av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt1 målt i antall G (begrenset oppad til 7,1 G). 2010–2020

Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt

Kvinner

Menn

2010

3,71

4,66

2011

3,71

4,63

2012

3,72

4,64

2013

3,73

4,63

2014

3,71

4,59

2015

3,73

4,58

2016

3,74

4,54

2017

3,78

4,55

2018

3,80

4,56

2019

3,83

4,58

2020

3,89

4,62

1 Gjelder for alle med inntekt større enn 0. Dette vil ikke inkludere personer som kun har andre former for pensjonsopptjening som omsorgsopptjening, opptjening for uføretrygdede med mer.

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet