Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

5 Protokoll fra møtene 13. og 18. mai 2022

Figur 5.1 

Figur 5.1

Figur 5.2 

Figur 5.2

Figur 5.3 

Figur 5.3

Figur 5.4 

Figur 5.4

Figur 5.5 

Figur 5.5

Figur 5.6 

Figur 5.6

Figur 5.7 

Figur 5.7

Figur 5.8 

Figur 5.8

Figur 5.9 

Figur 5.9

Figur 5.10 

Figur 5.10