Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2022 og pensjonistenes inntektsforhold.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget