Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

4 Protokoll fra møte 4. april 2022

Figur 4.1 

Figur 4.1

Figur 4.2 

Figur 4.2

Figur 4.3 

Figur 4.3