NOU 1995: 26

Barneombud og barndom i Norge

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Utvalget som ble oppnevnt av Barne- og familiedepartementet den 27. september 1994 for å evaluere barneombudsinstitusjonen, samt utrede organisering for barn og ungdom, legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, den 4. desember 1995

Edvard Befring

Lucy Smith

Mona Røkke

Trond Waage

Arne Vikan

Elisabeth Gording Stang

Til dokumentets forside