NOU 1995: 26

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barneombud og barndom i Norge

Barneombud og barndom i Norge

Les dokumentet

Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom