NOU 1995: 26

Barneombud og barndom i Norge

Les dokumentet:

Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom