NOU 1995: 26

Barneombud og barndom i Norge

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over delutredninger og prosjektutøvere

1. Agenda Utredning og Utvikling

Prosjektansvarlig: Irene SøråsProsjektutøvere: Irene Sørås og Jan-Henrik Karlsen

Prosjekt som har tatt sikte på å gi en dokumentasjon og analyse av Barneombudets roller, funksjoner og virkemidler sett i sammenheng med utviklingen i forvaltningen, samt en vurdering av resultater av Barneombudets virke.

2. Ivar Frønes, Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo

Notat om utvikling innen familie, skole- og oppvekstpolitikk.

3. UNIKOM, Universitetet i Tromsø

Prosjektansvarlig: Gunnar GrepperudProsjektutøvere: Gunnar Grepperud og Eivind Bråstad Jenssen

Prosjekt som hovedsakelig tok for seg barns kunnskap om og oppfatning av Barneombudet.

4. Andreas Hompland

Notat/betenkning om de trekkene som særmerker Barneombudet som samfunnsinstitusjon, med særlig vekt på forholdet mellom Barneombudet og offentligheten.

5. Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Prosjektansvarlig: Anita WernerProsjektutøvere: Hilde Herming og Camilla Sand

Utredning om forholdet mellom Barneombudet og mediene, herunder en kartlegging av Barneombudets mediestrategi.

6. Per Scultz-Jørgensen, Danmarks Lærerhøjskole, København

Betenkning om forholdet mellom det danske Børnerådet og det norske Barneombudet.

7. Torunn Kvisberg, Justisdepartementets lovavdeling

Utredning om juridiske forhold rundt barneombudsinstitusjonen, herunder det rettlige grunnlaget for Barneombudet og Barneombudets saksbehandlingsregler.

8. Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Prosjektansvarlig: Per Egil MjaavatnProsjektutøvere: Per Olav Tiller, Graham Clifford, Turid Midjo og Sissel Rollnes

To utredninger - en utredning om forholdet mellom Barneombudet og barna med særlig vekt på en analyse av Klar Melding-systemet, samt en utredning om forholdet mellom Barneombudet og de frivillige organisasjonene.

9. Statens Institutt for folkehelse (Folkehelsa)

Prosjektansvarlig: Anne Inger Helmen BorgeProsjektutøver: Anne Inger Helmen Borge, Kari Kveim Lie og Rannveig Nordhagen

Prosjekt om barns helse i Norge, blant annet med vekt på forebyggende helsearbeid for barn og ungdom.

Til dokumentets forside