NOU 1995: 26

Barneombud og barndom i Norge

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over frivillige organisasjoner og profesjonsorganisasjoner i utvalgets undersøking om synet på en framtidig barneombudsordning

Organisasjonene fikk følgende spørsmål (utdrag fra utvalgets brev til organisasjonene):

«Vi utfordrer i den anledning Deres organisasjon til å komme med noen betraktninger om hvordan framtidens barneombud bør være. Hvilke oppgaver, hvilke funksjoner og hvilke roller bør et slikt ombud ha?»

Utvalgets brev ble sendt til disse organisasjonene:

 • NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere)

 • Kirkens Nødhjelp

 • Amnesty International

 • Norges Røde Kors

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • CARITAS Norge

 • CARE Norge

 • Redd Barna

 • FN-sambandet i Norge

 • Framfylkingen

 • Landsforeningen for fritidsklubber

 • Mental Barnehjelp

 • UNICEF-komiteen

 • Verdens Barn

 • Norges Husmorforbund

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Trygg Trafikk

 • Anorexia/bulemiaforeningen

 • AFFO (Aleneforeldreforeningen)

 • Antirasistisk senter

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner)

 • Kirkens Bymisjon

 • Frelsesarmeen

 • Norges Handikapforbund

 • Landsforeningen til støtte for krybbedød

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere)

 • LO (Landsorganisasjonen i Norge)

 • Norsk Lærerlag

 • Norsk Sykepleierforbund

Til dokumentets forside