NOU 2001: 3

Velgere, valgordning, valgte

Til innholdsfortegnelse

11 Liste over bidragsytere:

Vedlegg 3. Professor Bjørn Erik Rasch , Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Kan vi organisere oss bort fra mindretallsregjeringer? Om negativ og positiv parlamentarisme i et europeisk perspektiv. Og, et notat med tittelen, Oppløsningsrett. De to forskerrapportene er oppsummert i ett vedlegg til innstillingen.

Vedlegg 4. Professor Tor Midtbø , Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen og Prosjektleiar Dag Arne Christensen , Kommunal- og regionaldepartementet, Norsk valgdeltakelse i et makro – perspektiv.

Vedlegg 5. Professor Lars Svåsand , Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, Statlig finansiering av politiske partier: Prinsipielle perspektiver og empiriske realiteter.

Vedlegg 6. Førsteamanuensis Helge O Larsen, Universitetsstipendiat Marcus Buck og Helen Sagerup , Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, Demokratisk nyvinning eller mislykket eksperiment? En evaluering av forsøket med direktevalg av ordfører i 20 kommuner.

Vedlegg 7. Fylkesnemdsleder Andreas Rinnan , Moss. Ombudsplikten for stortings-, kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter i et historisk og ideologisk perspektiv.

Vedlegg 8. Professor Aanund Hylland , Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Personvalg ved forholdstallsvalg basert på partilister. Vedlegg

Vedlegg 9. Prosjektleiar Dag Arne Christensen ,, Kommunal- og regionaldepartementet, Kva utset kandidatar til norske kommunestyreval seg for? Ei undersøking av Kristiansand, Østre Toten, Narvik og Trondheim.

Vedlegg 10. Professor Bernt Aardal , og Professor Henry Valen , Institutt for samfunnsforskning, Oslo, norsk valgforskning.

Til dokumentets forside