NOU 2001: 3

Velgere, valgordning, valgte

Til innholdsfortegnelse

15 «Lovspeil»

Nedenfor er det satt opp en oversikt over paragrafene i utvalgets lovforslag, sett i forhold til gjeldende valglov, lov av 1 mars 1985 nr 3 (valgloven).

Utvalgets lovforslag Valgloven
§ 1 Ny
§ 2 § 1
§ 3 § 3 første, andre, tredje ledd.
§ 4 § 3 første, andre, tredje ledd.
§ 5 § 3 fjerde ledd§ 4 første ledd andre punktum
§ 6 § 4 første ledd andre punktum§ 5 første og andre ledd Ny (delvis)
§ 7 § 5 tredje, fjerde og femte ledd
§ 8 § 6
§ 9 § 7 første ledd
§ 10 § 8
§ 11 § 5 sjette ledd,§ 9,§ 10
§ 12 § 4 andre ledd,§ 7 andre ledd,§ 9a
§ 13 § 12 første ledd,§ 13 første ledd og fjerde ledd første punktum,§ 14 første ledd
§ 14 § 12 tredje ledd,§ 13 tredje ledd og fjerde ledd andre punktum§ 14 andre ledd
§ 15 § 12 andre ledd,§ 13 andre ledd og fjerde ledd andre punktum§ 14 andre ledd
§ 16 § 15
§ 17 § 28 første ledd
§ 18 § 16
§ 19 § 16a
§ 20 § 17 første, andre og sjette ledd
§ 21 § 17 tredje og fjerde ledd
§ 22 § 17 sjuende ledd
§ 23 § 17 femte ledd andre punktum
§ 24 § 17 fjerde og femte ledd
§ 25 Ny
§ 26 Ny
§ 27 Ny
§ 28 § 24 første ledd
§ 29 § 24 andre ledd
§ 30 § 25
§ 31 § 25
§ 32 § 25
§ 33 Ny
§ 34 § 26 nr 1 og 2
§ 35 § 26 nr 3, første ledd
§ 36 Ny (delvis)§ 26 nr 3, andre og tredje ledd (delvis)
§ 37 § 27
§ 38 § 29 andre ledd
§ 39 § 29 første ledd
§ 40 Ny
§ 41 § 30 første og andre ledd
§ 42 § 31
§ 43 § 32 (delvis)Ny (delvis)
§ 44 § 33§ 36
§ 45 § 34 nr 1, 2, 3, nr 4 første ledd, nr 5 andre ledd,§ 34a
§ 46 § 34 nr 5 første ledd
§ 47 § 34 nr 4 andre ledd
§ 48 Ny
§ 49 § 37 og § 38, første ledd
§ 50 § 38, andre, tredje, fjerde femte og sjette ledd
§ 51 § 38 niende ledd § 43
§ 52 § 38 sjuende ledd
§ 53 § 38 åttende ledd
§ 54 § 39
§ 55 § 40 første ledd, tredje ledd, første punktum, og fjerde ledd
§ 56 § 40 tredje ledd, andre, tredje og fjerde punktum
§ 57 § 40 andre ledd
§ 58 § 41 første ledd
§ 59 Ny
§ 60 § 42 første ledd, første og andre punktum
§ 61 § 42 første ledd, tredje, fjerde og femte punktum
§ 62 § 42 tredje ledd
§ 63 Ny (delvis)§ 38 sjuende ledd tredje punktum§ 39 første ledd andre punktum og andre ledd første punktum,§ 40 femte ledd§ 42 andre ledd
§ 64 § 44 nr 4 første ledd, og nr 5 første ledd, første punktum, og andre ledd
§ 65 § 44 nr 4 andre ledd og nr 5, første ledd, andre, tredje og fjerde punktum
§ 66 § 47, andre – ellevte ledd
§ 67 § 47 første ledd
§ 68 § 44 nr 1 og § 45 første ledd første punktum
§ 69 § 44 nr 2, 3 og 6
§ 70 Ny
§ 71 Ny
§ 72 § 46 første – sjette ledd
§ 73 § 46 sjuende og åttende ledd
§ 74 § 48
§ 75 § 49 første ledd, sjette ledd, første punktum, og sjuende ledd
§ 76 § 49 andre, tredje og femte ledd
§ 77 § 49 sjette ledd, andre punktum
§ 78 Ny (delvis)§ 49 fjerde ledd (delvis)
§ 79 Ny (delvis)§ 50, § 51 (delvis)
§ 80 § 58§ 59
§ 81 § 64
§ 82 Ny (delvis)§ 52§ 53 (delvis)
§ 83 Ny (delvis)§ 60§ 61,§ 62 (delvis)
§ 84 Ny (delvis)§ 65§ 66§ 67 (delvis)
§ 85 Ny
§ 86 § 55 første ledd første punktum
§ 87 § 55 første ledd andre punktum
§ 88 Ny (delvis)§ 55 første ledd andre punktum (delvis)
§ 89 § 55 andre ledd
§ 90 § 55 tredje ledd
§ 91 § 55 fjerde og sjette ledd
§ 92 § 56 § 57
§ 93 Ny (delvis)§ 55 femte ledd
§ 94 § 69 nr 1
§ 95 § 69 nr 2 første ledd første og andre punktum
§ 96 § 69 nr 2 første ledd, tredje og fjerde punktum, og andre og tredje ledd§ 69 nr 3
§ 97 Ny
§ 98 Ny (delvis)§ 89 (delvis)
§ 99 Ny
§ 100 § 72§ 74
§ 101 § 70 første og andre ledd§ 71 første og andre ledd
§ 102 Ny (delvis)§ 71 (delvis)
§ 103 § 75§ 76
§ 104 § 77
§ 105 § 78
§ 106 § 79§ 80§ 81
§ 107 § 83
§ 108 § 84
§ 109 § 85
§ 110 Ny
§ 111 Ny
§ 112 Ny
§ 113 Ny
§ 114 Ny
§ 115 Ny
§ 116 Ny
§ 117 Ny
§ 118 Ny
§ 119 Ny
§ 120 § 91 første ledd og andre ledd nr 2 tredje punktum
§ 121 § 91 andre ledd nr 1 og nr 2 første ledd
§ 122 § 91 andre ledd nr 2 andre punktum
§ 123 Ny (delvis)§ 94a første punktum (delvis)
§ 124 Ny (delvis)§ 94a andre punktum (delvis)
§ 125 § 86
§ 126 § 87
§ 127 § 88
§ 128 § 90
§ 129 § 94
§ 130 Ny

Til dokumentets forside