NOU 2001: 3

Velgere, valgordning, valgte

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen ved kongelig resolusjon 3. oktober 1997 og fikk som mandat å utrede valgloven og valgordningen.

Utvalget avgir med dette sin innstilling med forslag til ny lov om valg og folkeavstemninger.

Oslo, 30. januar 2001

Sigbjørn Johnsen Leder

Gunnar Andrésen

Egil Bjørgum

Karen Espelund

Harald B. Haram

Geir Helljesen

Harald Hove

Martin Kolberg

Helge O. Larsen

Turid Leirvoll

Anders Lamark Tysse

Inger Helene Venås

Ingeborg Wilberg

Ingrid I. Willoch

Inger Marie Ytterhorn

Kari Aakerholt

Bernt Aar dal

Dag Arne Christensen Steinar Dalbakk

Til forsiden