Økonominytt 10/2017

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

"
Visepresident for Europakommisjonen, Valdis Dombrovskis. Foto: Den europeiske union

Forordningene om pengemarkedsfond, om prospekter, om verdipapirisering samt om venturekapitalfond og sosiale entreprenørfond er vedtatt i år eller vil bli formelt vedtatt i nær fremtid.

Kommisjonen la i september frem forslag om å styrke EUs tre finanstilsyn og Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) for å fremme konsistent oppfølging av regelverk og konvergens mellom medlemslandenes tilsyn.

Les hele Økonominytt her.