Forord

Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjeringens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

Retningslinjene finnes tilgjengelig i elektronisk form på Statsministerens kontors hjemmeside på www.regjeringen.no. Heftet kan også lastes ned i epub-format til nettbrett og mobile enheter. Den elektroniske versjonen av heftet vil bli løpende oppdatert.

Anne Nafstad Lyftingsmo

regjeringsråd

Ajourført pr. oktober 2018

Til dokumentets forside