Historisk arkiv

Østersjørådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

 

Østersjørådet

Hva er Østersjørådet? Hvilken betydning har det for Norge? Hva går samarbeidet i Østersjørådet ut på?

Østersjørådet var det første regionale samarbeidsforum som ble opprettet på tvers av det tidligere øst-vest-skillet. Rådet ble stiftet i København i 1992 av Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Russland, Sverige og Tyskland. Også EU-kommisjonen er med; Island ble medlem i 1995. Frankrike, Italia, Storbritannia, Ukraina og USA er observatører.

Norge og Østersjørådet

Norges engasjement i Østersjørådet er en viktig del av norsk nærområdepolitikk. Under den ligger også det nordiske samarbeidet, Barentsrådet og Arktisk Råd. Hovedmålsettingen for norsk deltakelse i Østersjøsamarbeidet er å styrke europeisk sikkerhet ved fortsatt integrasjon av Russland i vestlige samarbeidsfora. Videre er det et mål å utvikle og styrke forholdet til de nye demokratier i Baltikum. Østersjørådet kan dessuten bidra til å forbedre forbindelsene mellom Russland og nabostatene, både som et forum for politisk dialog og praktisk samarbeid.

Innhold

Østersjørådet fokuserer sin virksomhet på områdene demokratiutvikling, økonomisk integrasjon og utvikling, utdanning, miljø- og energispørsmål, atomsikkerhet og bekjempelse av organisert kriminalitet. Et nytt satsningsområde er helse.