Ot.prp. nr. 22 (1996-97)

Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskatning

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmer departementet forslag på en rekke punkter for å følge opp Stortingets behandling av Ot prp nr 23 (1995-96) Skattlegging av kraftforetak, jf Innst O nr 62 (1995-96). I denne proposisjonen fremmer departementet forslag om

  • samordning av naturressurskatten mot andre skatter, jf avsnitt 2

  • skattemessig behandling av avskriving av påkostninger på særskilte driftsmidler i kraftsektoren, jf avsnitt 3

  • nedre grense for kraftverk for å omfattes av enkelte særlige regler i skattleggingen, jf avsnittene 4 og 5

  • skattemessige differanser ved overgang fra bruttoligning til nettoligning (differansesaldi), jf avsnitt 6

  • bruttoligning av felleseide verk, jf avsnitt 7

  • leie av kraftverk, jf avsnitt 8

Med unntak av differansesaldi og bruttoligning i felleseide verk, var alle disse problemstillingene omtalt i Nasjonalbudsjettet 1997. I denne proposisjonen følger departementet opp finanskomiteens merknader til omtalen i nasjonalbudsjettet, jf avsnitt 7.6 i Budsjett-innst S I (1996-97).