Ot.prp. nr. 22 (1996-97)

Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskatning

Oppfølging av nye regler om kraftverksbeskatning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget