Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 56 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet ligger ved.

Til toppen
Til dokumentets forside