Ot.prp. nr. 56 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget