Ot.prp. nr. 56 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget