Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

9 Iverksettelse

Den tidligere pristilskuddsordningen ble midlertidig gjeninnført fra 8. februar 1999 og fram til og med 30. juni 1999. Lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning foreslås iverksatt fra 1. juli 1999.

Det legges opp til at innbetaling av bidrag følger innbetalingsrutinene for særavgiftene. Dette innebærer innbetalinger den 18. i påfølgende måned over omsetning, levering og uttak av drivstoff. For å få nødvendig tid til innbetaling, foreslås at første innbetaling skal være 18. september 1999 (for juli og august 1999).

I dag foretas utbetalingene av frakttilskudd fortløpende på grunnlag av månedlige søknader fra importør eller produsent. Som ledd i omleggingen vil Finansdepartementet vurdere å samordne dette med bidragsinnbetalingene. For å sikre tilstrekkelige midler for utbetalinger fra fondet, legger departementet opp til at første utbetaling skjer i løpet av annet halvår 1999, og deretter på månedelig basis som i dag.