Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget