Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

I

Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansieringa av E6 Hålogalandsbrua, og skredsikring av E10 Trældal – Leirvik (Nordland). Vilkårene fremgår av denne proposisjonen.

II

Stortinget samtykker i at Narvik lufthavn, Framnes, legges ned samtidig med åpningen av Hålogalandsbrua i 2016. Dersom åpningen av brua blir forskjøvet, legges lufthavnen senest ned ved utløpet av lufthavnens tekniske/operative godkjenning 1. desember 2016, eller dersom denne kan forlenges, senest ved utgangen av inneværende anbudsperiode for kjøp av flyruten Narvik-Bodø 31. mars 2017.

III

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.