Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

8 Avtale

Etter at Stortinget har gjort vedtak om finansiering og utbygging av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av dagens E6/E10 på strekningen Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes, vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og vilkårene som er lagt til grunn i denne proposisjonen.