Prop. 1 LS (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Skatter, avgifter og toll 2023

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2020 og 20211

Administrativ tollnedsettelse

Forskrift

2020

2021

Individuelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

2 651

2 426

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)2

17 300

18 500

Generelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

300

328

Kvoteuttak

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

2 479

3 074

Utenlands bearbeiding

Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

316

235

Innenlands bearbeiding

Forskrift til lov om toll og vareførsel

26

63

1 På grunn av ny metode for innsamling av data er ikke tallene for 2021 direkte sammenlignbare med tallene for 2020.

2 Antall søknader.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Kvoteutnyttelse

Auksjonbeløp2

Total import3 2021

Kvote- størrelse 20211

Kvote- import 20211

2020

2021

2020

2021

Varenummer

Produkt1

Opprinnelse

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/ 2908

Islandshest

Island

200 stk.

32 stk.

28

16

-

32 stk.

02.01.1000/2001/

2002/2003/2004,

02.02.1000/2001/

2002/2003/2004

Storfekjøtt

EU

2 500

2 479

100

99

15,52

18,60

15 534

02.01.3001/.3009, 02.02.3001/.3009

Storfekjøtt4

Namibia/

Botswana

2 700

2 700

100

100

-

3 098

02.01,02.02

Storfekjøtt4

Namibia/

Botswana

500

497

65

99

5,46

10,02

02.01.3001/.3009, 02.02.3001/.3009

Storfekjøtt6

Eswatini

500

499

100

100

-

499

02.01.3001,

02.02.3001

Biffer og fileter av storfe6

GSP

500

500

100

100

-

3 289

02.02

Storfekjøtt

WTO

1 084

1 078

100

99

17,64

67,08

3 205

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

600

99

100

9,76

16,02

11 868

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

GB

8

0

0

-

0

02.03.1109/1209/

1909/2109/2209/

2909,02.08.1000/

9030/9094/

ex. 9099

Annet vilt

WTO/ alle land

250

218

65

87

4,04

20,56

227

02.03.1904

Ribbe av svin 1.12–31.12

EU

300

299

100

100

10,16

30,01

717

02.03.1904

Ribbe av svin 1.12–31.12

GB

50

50

100

10,11

717

02.03.2101

Svinekjøtt

WTO

1 381

134

22

10

0,01

0,11

134

02.04

Sauekjøtt

WTO (Island)

600

598

12

100

-

-

584

02.04.1000/2100/

2200/2300/3000/

4100/4200/4300

Småfekjøtt6

Botswana, Namibia og Eswatini

400

0

0

0

-

-

02.04.1000/2100/

2200/3000/4100/

4200/4300/5000

Småfekjøtt

WTO

206

193

86

94

8,04

6,02

823

02.06.4100

Lever av svin

EU

350

0

0

0

0,01

0,01

0

02.06.4100

Lever av svin

GB

5

0

0

0,01

0

02.07.1100/1200/

2400/2500

Kjøtt av fjærfe

EU

950

927

98

98

4,21

7,88

1 101

02.07.1100/1200/

2400/2500

Kjøtt av fjærfe

GB

13

-

0

0,01

0,5

02.07.1200

Hønsekjøtt

WTO

221

149

5

67

0,02

5,60

586

02.07.2500

Kalkunkjøtt

WTO

221

0,26

0

0

0,01

0,02

6

02.07.4200/5200/ 6010

Ender, gjess mm.

WTO

221

182

76

82

0,52

8,14

190

02.07.4401

Andebryst

EU

200

10

2

5

0,01

0,01

13

02.08.9046/9047/

9048

Hjortekjøtt

WTO/alle land

200

191

76

96

2,01

45,03

145

02.08.9043/9044/

9045

Elgkjøtt

WTO/alle land

100

44

89

44

0,28

1,13

35

02.10.1101/1109/

1900

Skinke av svin

EU

600

568

98

95

30,26

80,23

1 391

02.10.1101/1109/

1900

Skinke av svin

GB

8

0

-

0

-

0,02

0

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

0

0

0

0,02

0,16

0

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

WTO

35

3

17

9

-

kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt

Alle land

30

30

100

100

-

kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt

Alle land

15

7

36

47

-

04.05.1000

Smør

WTO

575

498

81

87

2,51

2,73

518

04.06

Ost

EFTA

200

128

73

64

4,71

10,01

135

04.06

Ost, auksjon7

EU

3 400

3 371

100

99

24,72

25,52

19 288

04.06

Ost, historisk7

EU

4 701

4 685

93

100

04.06

Ost, historisk

GB

299

283

95

335

04.07.1100/

2100/9000

Hønseegg

EU

290

236

41

81

0,01

0,02

825

04.07.1100/

2100/9000

Hønseegg

GB

5

0

0

2

04.07.2100

Hønseegg

WTO

1 295

493

28

38

0,01

0,02

706

04.09.0000

Honning

GSP

192

183

93

95

3,81

0,02

1 393

06.02.1021/1024

Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier6

EU

2 mill.kr

0

-

0

06.02.9031

Grønne potteplanter6

EU

7 mill.kr

7 mill.kr

100

100

-

9,2 mill. kr

ex. 06.02.9043/

9044

Potteplanter m/blomst5,6

EU

20 mill. kr

20 mill. kr

1

100

-

47,5 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller6

EU

4 mill. kr

0

22

0

-

0,03 mill. kr

07.01.9022

Nypoteter 1.4–4.5

EU

2 500

520

15

21

0,01

0,01

538

ex. 07.01.9028

Poteter

Egypt

1 310

0

0

0

0,01

0,01

0

07.04.9013/9020

Hvitkål

WTO

134

50

36

37

0,03

0,01

1 367

07.04.9040

Rødkål

WTO

134

21

16

16

0,01

0,01

334

07.05.1112/1122

Issalat industri 1.03–30.11

EU

600

461

56

77

0,70

0,90

5 359

07.05.1112/1119

Issalat industri 1.03–31.05

EU

500

284

55

57

0,02

0,05

3 533

07.08.1000

Erter

Egypt

60

0

0

0,01

0,01

22

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

118

23

39

0,01

0,01

124

07.12.9011

Tørkede poteter

GB

8

0

-

0

-

0

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.05–31.07

EU

2 000

1 925

94

96

0,16

0,16

11 128

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.08–30.118

WTO

750

750

98

100

3,02

3,50

18 675

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.11–30.118

WTO

250

86

37

34

3,54

3,59

ex.08.08.1011

Epler i perioden 01.05–31.078

WTO

7 000

5 850

84

84

0,02

0,17

08.08.3020

Pærer

WTO

250

236

98

94

3,54

3,72

4 076

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

300

100

100

5,15

5,48

1 227

08.11.1000

Jordbær konserves (2200t)

EU

2 200

2 169

81

99

-

4 522

08.11.1000

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 639

60

96

-

5 513

ex. 08.11.2019/

08.11.2091

Bringebær konserves (950t)

EU

950

931

96

98

-

2 386

ex. 08.11.2019/

08.11.2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

737

75

98

-

3 513

ex. 08.11.2019/2093/

9003,20.09.8911/8919/8993

Solbær-/kirsebær-konsentrat

EU/alle land

340

334

73

98

-

761

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôr- råvarer

Alle land

318 000

295 420

87

93

0,01

0,01

721 572

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

114 000

112 046

100

98

0,01

0,01

331 549

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

1 304

46

26

0,01

0,01

1 646

10.01.1900

Durumhvete

Canada/

Ukraina

10 000

-

-

0

-

-

0

10.01.1900

Durumhvete

GB

83

-

-

0

-

0

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

830

53

83

0,01

854

10.02.1000

Høstrug til såing

GB

17

0

-

0

-

0

10.05.9010

Mais til dyrefôr

EU

10 000

97

0

0,01

0,01

54 722

10.05.9010

Mais til dyrefôr

GB

250

-

-

0

-

-

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

15 000

-

99

0

0,01

0,01

14 540

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

GB

167

-

-

0

-

0

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

Alle land

9 000

7 741

60

86

0,01

0,01

6 132

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

70

97

93

1,50

10,50

872

2.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

384

94

96

2,20

0,11

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

35

78

70

0,03

0,01

223

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

188

70

94

0,01

0,01

12.09.2400

Engrappfrø til plen

GB

3

0

0

0

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

599

98

86

0,20

0,41

641

12.14.9091

Høy

WTO/EU

35 000

13 285

36

38

0,11

0,01

13 633

12.14.9091

Høy

GB

583

-

-

0

-

-

9

12.14.9091

Høy (andre land)

WTO/

Utenfor EU

500

-

0

0

0,01

-

9

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

0

0

0

0,11

1,01

0

16.01.0000

Pølser

EU

600

591

95

99

46,86

63,20

1 755

16.01.0000

Pølser

GB

14

3

0

21

1,03

3

16.02.3101

Kalkunrull

WTO

20

12

65

60

15,72

10,47

12

16.02.3101

Kalkunrull

Israel

8

0

-

0

-

0,01

0

ex. 16.02.4100/

5009

Herm. skinke og tunge4

GSP

150

0

0

0

-

0,01

29

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

222

84

63

0,32

0,01

242

16.02.4910

Bacon crisp

GB

3

0

0

0

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

82

41

41

0,07

0,91

87

ex. 16.02.5009

Corned beef4

WTO/GSP

200

80

32

40

0,013

1,03

29

17.03.1010/ 9010

Melasse4

GSP

40 000

28 670

77

72

0,01

0,01

35 171

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 487

66

50

0,01

0,01

1 488

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

GB

567,5

325

-

57

-

0,01

325

20.05.4003/4009,

ex. 20.05.5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner

GSP

350

129

26

37

0,01

0,01

142

ex. 20.05.9908

Hermetiske grønnsaks-blandinger

GSP

150

22

16

15

0,03

0,02

1 147

20.09.7100/7900

Eplesaft, også kons. til industriformål

EU

3 300

3 300

100

100

3,22

-

7 464

20.09.7100/7900

Eplesaft, også kons. til industriformål

GB

22

14

-

64

-

0,01

66

20.09.7900

Eplekonsentrat industriformål

EFTA

400

0

0

0

0,01

-

0

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner). De fleste kvotene med opprinnelse GB gjelder for 01.12–31.12.2021. Kvantumet i de midlertidige kvotene som ble fordelt i januar 2021 er slått sammen med kvotemengden som ble auksjonert ut for desember 2021 for å vise total markedsadgang via kvoter til GB. Ostekvoten på 299 tonn ble fordelt i sin helhet.

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og år.

4 Totalt import omfatter all import fra GSP på hele varenumrene.

5 Total import omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode.

6 Administreres av Tolletaten.

7 Total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.

8 Total import på 18 675 tonn er for epler i perioden 01.08–30.11, 01.11–30.11 og 01.05–31.07 med opprinnelse WTO.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden