Prop. 1 LS (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Skatter, avgifter og toll 2023

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til forsiden