Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

3 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Til forsida av dokumentet