Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2021–2022) om Svalbardbudsjettet for år 2022 blir dei forslaga til vedtak førte opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet