Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2022

III

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 kan overskride løyvinga på

  1. kap. 0005, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005, post 02.

  2. kap. 0006, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3006, post 02.

  3. kap. 0009, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3009, post 01.

Til forsida av dokumentet