Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

4 Protokoll fra forhandlinger 20. april mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om risikoavlastning i grøntsektoren og veterinærreiser

Figur 4.1 

Figur 4.1

Figur 4.2 

Figur 4.2

Til dokumentets forside