Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

5 Nedskalering av melkeproduksjonen Protokoll fra møte mellom staten og Norges Bondelag 16. oktober 2019

Figur 5.1 

Figur 5.1

Figur 5.2 

Figur 5.2

Figur 5.3 

Figur 5.3

Til dokumentets forside