Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

6 Fylkeskommunal garanti

Gjennom sitt vedtak i fylkestinget 10. desember 2015 har Telemark fylkeskommune vedtatt å stille selvskyldnergaranti for et maksimalt bompengelån på 2 350 mill. 2015-kr, jf. kapittel 3. Den fylkeskommunale garantien må godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet før anleggsstart.

Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.

Til toppen
Til dokumentets forside