Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

4 Trafikkgrunnlag

Statens vegvesen har på vegne av Nye Veier AS gjort beregninger og vurderinger av hvordan bompengeinnkrevingen påvirker trafikken gjennom bomstasjonssnittet. Trafikkgrunnlaget er beregnet ved hjelp av Regional transportmodell som dekker Buskerud, Vestfold og Telemark.

Ved innføring av bompenger må det forventes en reduksjon i trafikkgrunnlaget, dels fordi noen trafikanter, om mulig, vil velge andre kjøreruter og andre transportmidler enn bil, og dels fordi noen vil utelate enkelte reiser. Når ny E18 åpnes for trafikk, blir dagens E18 parallell lokalveg. Med bompengeinnkreving på ny E18 viser beregningene at det blir noe trafikklekkasje til dagens E18.

I 2015 var ÅDT på E18 mellom Rugtvedt og Dørdal 10 800 kjøretøy ved tellepunktet i Stokkebakken, mens den var på 10 500 kjøretøy i 2014. Det er ÅDT for 2014 som danner grunnlaget for beregningsanalysene. Andelen tunge kjøretøy er 17 pst. Med bompengeinnkreving er ÅDT i 2014 beregnet til 8 400 kjøretøy i bomstasjonen, og 1 600 på avlastet E18. Det er dermed regnet med at bompengeinnkrevingen vil føre til noe trafikkavvisning.

For beregning av trafikkutviklingen fra 2014 er prognosene som er utarbeidet for Telemark i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018–2029 benyttet.

Til toppen
Til dokumentets forside