FORORD

Regionale utviklingstrekk 2018 inneholder oversikt over samfunnsutviklings­trekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Det er i år gjort en større revidering av rapportens oppbygging og tekst. Regionale utviklingstrekk utkom første gang i 2007.

Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene. Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukere om mulige forbedringer. ­Kontaktpersoner er Hans Henrik Bull (tlf: 22 24 70 29, Hans-Henrik.Bull@kmd.dep.no), Vidar Jensen (tlf: 22 24 70 15, vidar-martin-hasle.jensen@kmd.dep.no), Niclas Önnesjö (tlf: 22 24 70 58, niclas.onnesjo@kmd.dep.no) og Anne-Merete Halpern (tlf: 22 24 72 66, Anne-Merete.Halpern@kmd.dep.no).

Vi håper rapporten kan bidra til en god og faktaorientert debatt om regionalpolitikken.

God lesning!

Hallgeir Aalbu

Ekspedisjonssjef

Til dokumentets forside