St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005 om Nasjonalbudsjettet 2006 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside