St.meld. nr. 21 (1999-2000)

Menneskeverd i sentrum

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 17. desember 1999 om Menneskeverd i sentrum - Handlingsplan for menneskerettigheter blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside