St.meld. nr. 21 (1999-2000)

Menneskeverd i sentrum

Menneskeverd i sentrum

Les dokumentet

Handlingsplan for menneskerettigheter

Følg meldingen videre på www.stortinget.no