St.meld. nr. 50 (2002-2003)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

3 Nordisk Ministerråds budsjett 2003 og forslag til budsjett 2004

20042003Differanse%
TDKKTDKKTDKK
Kultur, utdanning, forskning og IT356.692356.3423500,1%
Kultursamarbeidet151.397151.39700%
Utdanning og forskning204.238204.23800%
IT-samarbeidet1.05770735049,5%
Miljø-, ressurspolitikk og Nærområdene197.494198.994-1.500-0,8%
Miljø37.46939.469-2.000-5,1%
Regionalpolitikk28.71229.212-500-1,7%
Energi7.1606.1601.00016,2%
Jord- og skogbruk, fiskeri, næringsmidler37.15937.15900%
Transport1.0431.04300%
Nærområdene85.95185.95100%
Velferds- og næringspolitikk146.388149.639-3.251-2,2%
Sosial og helse41.42241.42200%
Forbrukerpolitikk8.4158.915-500-5,6%
Narkotikasamarbeid1.5001.431694,8%
Lovgivning1.4971.24725020,0%
Arbeidsmarked og -miljø12.96612.96600%
Likestilling8.4278.42700%
Bygg og bolig87387300%
Næring69.65372.723-3.070-4,2%
Økonomi1.6351.63500%
Øvrig virksomhet110.689106.2884.4014,1%
Totalt811.263811.26300,0%

Budsjettet for 2004 blir endelig vedtatt i november/desember etter at Nordisk Råd har behandlet det. Det vil samtidig bli justert for prisstigning.

Til dokumentets forside