St.meld. nr. 50 (2002-2003)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 26. september 2003 om nordisk samarbeid blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside