St.prp. nr. 1 (2004-2005)

For budsjetterminen 2005

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapittel: 1400–1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472, 5322 og 5621

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget