Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

97,2 millioner til friluftsliv for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nesten 100 millioner kroner vil Regjeringen bruke på friluftsliv i 2005. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til friluftsliv med nesten 14 millioner kroner til totalt 97,2 millioner kroner. - Friluftsliv er et velferdsgode som alle skal kunne ta del i, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. (06.10.04)

Pressemelding

Dato: 06.10.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- 97,2 millioner til friluftsliv for alle

Knut Arild Hareide og Øystein DahleNesten 100 millioner kroner vil Regjeringen bruke på friluftsliv i 2005. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til friluftsliv med nesten 14 millioner kroner til totalt 97,2 millioner kroner. - Friluftsliv er et velferdsgode som alle skal kunne ta del i. Det er også en viktige del av Samarbeidsregjeringens miljøpolitikk,sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide og styreleder i FRIFO, Øystein Dahle, under åpningen av Friluftslivets år 2005. Foto: Miljøverndepartementet

- Å være aktiv ute skaper interesse for kvalitet i naturen. En økt miljøbevissthet er en forutsetning for en bærekraftig forvaltning av vår natur- og kulturarv. Det som gir gode opplevelser, ønsker vi å ta vare på, sier Hareide.

Mest til friluftsliv

Av den foreslåtte budsjettøkningen på totalt 13,7 millioner kroner, er det friluftstiltak som får mest. 2005 er Friluftslivets År, og friluftslivet er foreslått styrket med 5 millioner kroner, en økning på 47,5 prosent. Midlene vil blant annet bli benyttet til aktivitetstiltak som skal gi barn og unge positive naturopplevelser, og gjerne til tiltak som har hele familien som målgruppe.

Bevilgninger til friluftslivstiltak 1997-2005

grafisk framstilling


- Regjeringen mener friluftsliv bidrar positivt til blant annet folkehelse, mer kvalitet og trivsel i skolen, bedre fysiske vilkår for barn og unges oppvekst og ny næringsutvikling, sier Hareide.

Økning til skjærgårdsparker

I budsjettet for 2005 er det også foreslått å øke midlene til skjærgårdsparker med 2 millioner kroner, det vil si 17,9 prosent. Midlene skal brukes til å følge opp tilsyn og drift av friluftsområder i regi av skjærgårdstjenesten. Til sammen foreslås en bevilgning på 13,2 millioner kroner til dette formålet.

Sikring av strandperler

I neste års budsjett er det satt av 2 millioner kroner ekstra til båndlegging av friluftsområder, med spesielt fokus på oppfølging av arbeidet med å sikre tilgang til strandperler. Dette er en økning på 6,2 prosent. Samlet bevilgning vil bli nesten 34,5 millioner kroner. I tillegg økes tilsagnsfullmakten med 4 millioner kroner til 15,2 millioner.

- Det er et viktig mål for regjeringen å øke allmennhetens tilgang til friluftsområder generelt og strandområder spesielt, understreker miljøvernministeren.

Resten av budsjettøkningen for friluftsliv vil gå til skjøtsel og forvaltning av verneområder som har betydning for friluftslivet, samt driftsutgifter.

Kontaktpersoner:
Rådgiver Espen Koksvik, 22 24 58 22 – friluftslivstiltak
Rådgiver Ivar Hjermundrud, 22 24 58 99 – skjærgårdspark og strandsone

Mer om statsbudsjettet 2005

Til toppen