Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rydder opp i gamle forurensninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til opprydding i forurenset grunn, vann og sjøbunn med over 25 prosent. Totalt foreslås det å bevilge 64.9 millioner kroner til oppryddingen. (06.10.04)

Pressemelding

Dato: 06.10.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Rydder opp i gamle forurensninger

Illustrasjonsfoto av havneområde. Foto: MDRegjeringen foreslår å øke bevilgningen til opprydding i forurenset grunn, vann og sjøbunn med over 25 prosent. Totalt foreslås det å bevilge 64.9 millioner kroner til oppryddingen.

- Det er stort behov for å rydde opp i gamle forurensninger, og økningen i budsjettet sikrer nødvendig fremdrift i dette arbeidet, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

I arbeidet med forurenset grunn har myndighetene et mål om at det skal være ferdig ryddet på ca 100 steder og ferdig kartlagt på ca 500 andre steder innen utgangen av 2005. Arbeidet er nå inne i sluttspurten. For forurensede sedimenter på sjøbunnen er hovedfokus i 2005 fortsatt på kunnskapsoppbygging og helhetlig kartlegging. Samtidig settes det i gang opprydding på noen prioriterte steder med spredningsfare så fort man har tilstrekkelig kunnskap, og så fort disse stedene er sikret mot nye utslipp fra land.

Bevilgning til opprydding i gamle forurensninger 1997 - 2005

Grafisk framstilling

Hovedprinsippet er at forurenser skal betale. De statlige pengene til opprydding i forurenset grunn, vann og sjøbunn skal brukes der det ikke finnes en ansvarlig instans, eller der det av ulike grunner er urimelig at den ansvarlige skal ta alle kostnadene.

Det gis også tilskudd til utarbeidelse av fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurensede sedimenter i større fjordområder, til tiltaksrettete undersøkelser ved skipsverft og i småbåthavner og til støtte for det nasjonale sedimentrådets arbeid. Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø i Østfold er også prioritert.

Det er vesentlig enklere og billigere å forebygge skadelige utslipp enn å rydde opp i etterkant. Det foreslås derfor å øke bevilgninger til kartlegging av miljøgifter med 1 million kroner. - Kartlegging av miljøgifter er svært viktig for å kunne sette i gang nødvendige tiltak i tide, sier Hareide.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Lene Lyngby, 22 24 58 31

Mer om statsbudsjettet 2005

Til toppen