St.prp. nr. 12 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 91/98 av 25. september 1998 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen om telekommunikasjonstjenester

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 20. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget