St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Fordeling av avtalens ramme (mill kroner)

Tabell 3.1 Fordeling av avtalens ramme på de ulike postene (mill kroner).

Post Benevnelse Avtalen2004/2005 Forslag til avtalen for 2005/2006 Differanse 2004/2005 og 2005/2006
51 Reindriftens Utviklingsfond 33,5 34,3 0,8
72 Organisasjonstilskudd 5,8 5,9 0,1
75 Direkte tilskudd 53,9 50,5 -3,4
79 Velferdsordninger 1,8 1,8 -
Sum 95,0 92,5 -2,5

Tabell 3.2 Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd (mill kroner)

  Avtalen 2004/2005 Avtalen 2005/2006
Produksjonspremie 18,4 19,5
Kalveslaktetilskudd 5,0 6,0
Tidligslaktetilskudd 5,0 5,0
Driftstilskudd 9,0 5,5
Distriktstilskudd 10,0 8,0
Ektefelletilskudd 4,0 3,0
Frakttilskudd 1,0 2,5
Slaktetilskudd til feltslakterier og mobile slakteanlegg 1,5 1,0
Sum 53,9 50,5
Til dokumentets forside