St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om ­endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2005 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1151 Til gjennomføring av Reindriftsavtalen:
82 (Ny) Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt bevilges med 3 500 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, som er knyttet til bevilgninger i 2006.

Til dokumentets forside