St.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om reindriftsavtalen 2005/2006, om dekning av ­kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2005 m.m.

Til innholdsfortegnelse

6 Radioaktivitet

6.1 Innledning

Statens dekning av kostnader som en følge av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken har som prinsipielt utgangspunkt det vedtak som Regjeringen fattet om økonomisk skadesløshet 31. juli 1986.

Den endelige dekningen av disse kostnadene har vært gjort etterskuddsvis, men det har de siste årene vært gitt en disposisjonsbevilgning for å gi en foreløpig dekning av kostnadene ved gjennomføringen av tiltakene, inntil den endelige finansieringen kan avklares.

6.2 Finansieringsbehov

For slaktesesongen 2003/2004 var det 6.725.946 kroner til disposisjon. Forbruket var på 3.765.375 kroner. Disposisjonsbevilgningen for sesongen 2004/2005 var på 4,5 mill kroner, slik at det disponible beløpet for sesongen 2004/2005 var på 7.460.571 kroner, inkludert overført beløp.

6.3 Tiltak i slaktesesongen 2005/2006

Departementet vil, i tråd med tidligere praksis, foreslå at det avsettes en disposisjonsbevilgning for å finansiere iverksetting av en tiltakspakke for slaktesesongen 2004/2005. Kostnadene den enkelte slaktesesong er vanskelig å anslå i forkant. De vil variere etter blant annet forekomsten av sopp. Departementet foreslår en bevilgning på 3,5 mill kroner.

Til dokumentets forside