Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matministere

Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00
Wollert Konow, Venstre, 06.11.00 - 30.03.03
Gunnar Knudsen, Venstre, 30.03.03 - 22.10.03
Chr. P. Mathiesen, Høyre, 22.10.03 - 26.09.04
Johan E. Melbye, Høyre, 26.09.04 - 13.03.05
Aasmund Vinje, Venstre, 13.03.05 - 07.11.06
Sven Aarrestad, Venstre, 07.11.06 - 19.03.08
Hans K. Foosnæs, Venstre, 19.03.08 - 02.02.10
Wollert Konow, 1Wollert Konow fungerte som landbruksminister en kort periode ved siden av at han var statsminister. Han representerte Søndre Bergenshus og må ikke forveksles med en annen Wollert Konow som var landbruksminister 1900-03 og representerte Hedmark., Frisinnede Venstre, 02.02.10 - 01.03.10
Bernt Holtermark, Frisinnede Venstre, 01.03.10 - 20.02.12
Erik Enge, Frisinnede Venstre, 20.02.12 - 31.01.13
Gunnar Knudsen 2Gunnar Knudsen var både statsminister og landbruksminister i perioden, Venstre, 31.01.13 - 21.06.20
Gunder Anton Jahren, Høyre, 21.06.20 - 22.06.21
Fredrik Olsen Nalum, Venstre, 22.06.21 - 26.07.21
Haakon Five , Venstre, 26.07.21 - 06.03.23
Fredrik Olsen Nalum, Venstre, 06.03.23 - 30.05.23
Anders Venger, Høyre, 30.05.23 - 25.07.24
Haakon Five, Venstre, 25.07.24 - 05.03.26
Ole Bærøe, Høyre, 05.03.26 - 28.01.28
Johan Nygaardsvold, Arbeiderpartiet, 28.01.28 - 15.02.28
Hans Aarstad, Venstre, 25.02.28 - 12.05.31
Jon Sundby, Bondepartiet, 12.05.31 - 14.08 32
Jens Hundseid, 3Jens Hundseid var både statsminister og landbruksminister i perioden, Bondepartiet, 14.08.32 - 03.03.33
Haakon Five, Venstre, 03.03.33 - 20.03.35
Hans Ystgaard, Arbeiderpartiet, 20.03.35 - 25.06.45
Einar Frogner, Bondepartiet, 25.06.45 - 05.11.45
Kristian Fjeld, Arbeiderpartiet, 05.11.45 - 06.12.47
Olav Oksvik, (kst.) Arbeiderpartiet, 06.12.47 - 06.03 48
Kristian Fjeld, Arbeiderpartiet, 06.03.48 - 19.11.51
Rasmus Nordbø, Arbeiderpartiet, 19.11.51 - 22.01.55
Olav Meisdalshagen, Arbeiderpartiet, 22.01.55 - 14.05.56
Harald Løbak, Arbeiderpartiet, 14.05.56 - 23.04.60
Einar Wøhni, Arbeiderpartiet, 23.04.60 - 28.08.63
Hans Borgen, Senterpartiet 28.08.63 - 25.09.63
Leif Granli, Arbeiderpartiet, 25.09.63 - 12.10.65
Bjarne Lyngstad, Venstre, 12.10.65 - 21.08.70
Hallvard Eika, Venstre, 21.08.70 - 17.03.71
Thorstein Treholt, Arbeiderpartiet, 17.03.71 - 18.09.72
Einar Hole Moxnes, Senterpartiet 18.09.72 - 16.10.73
Thorstein Treholt, Arbeiderpartiet, 16.10.73 - 15.01.76
Oskar Øksnes, Arbeiderpartiet, 15.01.76 - 04.02.81 4Statsministerskifte
Oskar Øksnes, Arbeiderpartiet, 04.02.81 - 14.10.81
Johan C. Løken, 14.10.1981 - 08.06.83
Finn T. Isaksen, Senterpartiet 08.06.83 - 4.10.85
Svein Sundsbø, Senterpartiet 04.10.85 - 09.05.86
Gunhild Øyangen, Arbeiderpartiet, 09.05.86 - 16.10.89
Anne Vik, Senterpartiet 16.10.89 - 03.11.90
Gunhild Øyangen, Arbeiderpartiet, 03.11.90 - 25.10.96
Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiet, 25.10.96 - 17.10.97
Kåre Gjønnes, Kristelig folkeparti, 17.10.97 - 17.03.00
Bjarne Håkon Hanssen, Arbeiderpartiet, 17.03.00 -19.10.01
Lars Sponheim, Venstre, 19.10.01 - 17.10.05
Terje Riis-Johansen, Senterpartiet, 17.10.05 - 20.06.08 
Lars Peder Brekk, Senterpartiet, 20.06.08 - 18.06.12
Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet, 18.06.12 - 16.10.13
Sylvi Listhaug, Fremskritspartiet, 16.10.13 - 16.12.15
Jon Georg Dale, Fremskritspartiet, 16.12.15 - 30.08.18 
Bård André Hoksrud, Fremskritspartiet, 30.08.18 - 22.01.19
Olaug V. Bollestad, Kristelig folkeparti, 22.01.19 - 14.10.2021
Sandra Konstance Nygård Borch, Senterpartiet, 14.10.2021 - 04.08.2023
Geir Pollsetad, Senterpartiet, 04.08.2023 -

Disse var sjefer for Landbruksdepartementet under okkupasjonen:
Tormod Hustad, 09.04.40 - 15.04.40 (Quislings kuppregjering)
Rasmus Mork, 15.04.40 - 25.09.40 (Administrasjonsrådet)
Torstein J. O. Fretheim, 25.09.40 - 21.04.45
Trygve Dehli Laurantzon, 21.04.45 - 08.05.45

Statssekretærer

Olav Hogna, Arbeiderpartiet, .47 - ?
Rasmus Nordbø, Arbeiderpartiet, 19.03.48 - 19.11.51
Torstein Treholt, Arbeiderpartiet, 04.06.54 - 22.01.55
Torstein Treholt, Arbeiderpartiet, 22.01.55 - 01.09.57
Teddy Dyring, Senterpartiet 28.08.63 - 25.09.63
Oskar Øksnes, Arbeiderpartiet, 17.04.64 - 12.10.65
Hans Kristian Seip , Venstre, 22.08.66 - 30.06.67
Johan Kleppe , Venstre, 02.01.68 - 31.07.69
Per Vale , Venstre, 08.12.69 - 17.03.71
Hans Solberg, Arbeiderpartiet, 19.03.71 - 18.10.72
Arnvid Førde, Senterpartiet 25.10.72 - 16.10.73
Ole Klemet Sara, Arbeiderpartiet, 12.11.73 - 15.01.76 5Statsministerskifte
Ole Klemet Sara, Arbeiderpartiet, 15.01.76 - 01.06.79
Ola Skjølaas, Arbeiderpartiet, 02.06.79 - 04.02.81 6Statsministerskifte
Ola Skjølaas, Arbeiderpartiet, 04.02.81 - 14.10.81
Helge Barstad , Høyre, 14.10.81 - 08.06.83
Oddbjørn Nordset, Senterpartiet 10.06.83 - 04.10.85
Per Aas, Senterpartiet 11.10.85 - 09.05.86
Ola Skjølaas, Arbeiderpartiet, 16.05.86 - 10.04.87
Terje Risholm, Arbeiderpartiet, 10.04.87 - 16.10.89
Bjørn Iversen, Senterpartiet 16.10.89 - 03.11.90
Terje Risholm, Arbeiderpartiet, 03.11.90 - 29.02.92
Ottar Befring, Arbeiderpartiet, 01.03.92 - 25.10.96 7Statsministerskifte
Ottar Befring, Arbeiderpartiet, 25.10.96 - 17.10.97
Jan Erik Sundby, Kristielig folkeparti, 24.10.97 - 17.03.00
Sveinung Valle, Arbeiderpartiet, 24.03.00 - 19.10.01
Leif Helge Kongshaug, Venstre, 19.10.01 - 17.10.05
Ola T. Heggem, Senterpartiet 17.10.05 - 23.09.11
Harald Oskar Buttedahl, Senterpartiet, 01.11.11 - 07.06.13
Erlend Grimstad, Senterpartiet, 07.06.13 - 16.10.13
Terje Halleland, Fremskritspartiet, 18.04.16 - 30.04.17 - Konstituert
Hanne Maren Blåfjelldal, Fremskritspartiet, 16.10.13 - 30.11.18
Rikard Gaarder Knutsen, Fremskritspartiet, 30.11.18 - 22.01.19
Julie Kristine Kordahl, Kristielig folkeparti, 22.01.19 - 16.10.20
Ingvild Ofte Arntsen, Kristielig folkeparti, 23.04.19 - 19.01.20
Widar Skogan, Kristielig folkeparti, 22.01.19 - 14.10.2021
Wenche Westberg, Senterpartiet, 14.10.2021 -