Sigurd Halvorsen Johannessen

Tidligere roller:

Ulovlig handelsminister NS

Handelsdepartementet (av 1916) NS - Ulovlige statsråder i Oslo 1940-1942

25.09.1940–01.02.1942

25. september 1940 oppnevnte den tyske rikskommissæren i Norge, Josef Terboven, 13 «kommissariske» (konstituerte) statsråder til å lede departementene i Oslo, med innskrenket myndighet og uten noen leder for kollegiet. To av de ti departementene i Oslo, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, ble i praksis nedlagt. Det samme gjaldt Statsministerens kontor. Terboven opprettet nå fem nye departementer. Som partileder møtte Vidkun Quisling fra oktober 1940 de ulovlige NS-statsrådene ukentlig. Han hadde ingen formell innflytelse på deres arbeid. 25. september 1941 endret Terboven de ulovlige statsrådenes tittel til ministre. Etter at det var blitt enighet mellom den tyske okkupasjonsmakten og NS om at deler av ansvaret for den sivile styringen i Norge skulle overføres til en regjering ledet av Quisling, søkte de ulovlige ministrene avskjed 30. januar 1942. De ba Quisling danne en "nasjonal regjering". Det gjorde han. Som ulovlig regjeringssjef tok Quisling tittelen ministerpresident.