Diderik Hegermann

Tidligere roller:

Armeminister

6. Departement (armesaker) - Det første Wedel-ministeriet

31.03.1815–30.05.1816

Militærminister

6. Departement (militære saker) - Det første Wedel-ministeriet

30.11.1814–31.03.1815

31.03.1815 fikk 6. Departement (Det militære departement) navnet endret til 6. Departement (armesaker). Samtidig ble marinesakene overført til det nyopprettede 7. Departement (marinesaker).

Konstituert statsråd - oppnevnt av Stortinget

13.10.1814–27.11.1814

Deltager i Statsrådets møte som medlem av Riksforsamlingens presidentskap

06.07.1814–06.07.1814