Frederik  Haxthausen

Tidligere roller:

Finansminister - sammen med Carsten Tank til 27.07.1814, også førstestatsråd

1. Departement (finanssaker) - Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

02.03.1814–20.08.1814

02.03.1814 ble 1. Departement (finanssaker) opprettet. I perioden 02.03.1814-19.05.1814 ble regjeringen betegnet som Regjeringsrådet og medlemmene som regjeringsråder. Fra 19.05.1814 ble regjeringen etter Riksforsamlingens beslutning betegnet som Statsrådet og medlemmene som statsråder.